“ชัยชนะ” จี้ มท.ปลดล็อกแข่งโคชน-ไก่ชน เร่งเยียวยาเกษตรกรและเจ้าของสนาม

“ชัยชนะ เดชเดโช” เรียกร้อง กระทรวงมหาดไทย ผ่านสภา ปลดล็อกจัดการแข่งขันโคชน ไก่ชน ให้เป็นไปตามการควบคุมโรคของจังหวัด พร้อมให้เร่งเยียวยาเจ้าของสนามและเกษตรกร

วันที่ 2 ก.พ. 2565 นายชัยชนะ เดชเดโช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ หารือต่อสภาไปถึงกระทรวงมหาดไทย สืบเนื่องจากตนได้รับหนังสือร้องเรียนจากนายกสมาคมสนามกีฬาชนโค และสมาคมสนามกีฬาชนไก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ว่าทางสมาคมได้ว่างเว้นจากการจัดแข่งขันมาร่วม 2 ปี เนื่องจากสถานการณ์โควิด ปัจจุบันแต่ละสนามได้ปรับปรุงเพื่อรองรับมาตรการของคณะควบคุมโรคของจังหวัด จึงอยากให้สภาได้ประสานไปยังจังหวัด และกระทรวงมหาดไทยเพื่อผ่อนผันให้มีการจัดการแข่งขันขึ้นได้

ซึ่งการจัดการแข่งขันดังกล่าวจะเป็นการช่วยเหลือนักกีฬาชนโค รวมถึงเกษตรกรที่เลี้ยงโคชน หรือไก่ชน รวมไปถึงเจ้าของสนามกีฬาชนโคที่ได้รับผลกระทบจากการงดการแข่งขันได้ เนื่องจากเจ้าของสนามกีฬาบางครั้งได้เตรียมการจัดการเปรียบคู่แข่งขันไว้แล้ว แต่ก็ต้องเลื่อนออกไปตามมาตรการของคณะควบคุมโรค ส่งผลให้ได้รับผลกระทบมาตลอดระยะเวลา 2 ปี

จึงเห็นว่าเรื่องนี้เป็นวาระเร่งด่วน และสำคัญ ที่จะต้องเยียวยา ช่วยเหลือเกษตรกรเลี้ยงโคชน ไก่ชน และเจ้าของสนาม จึงอยากฝากไปยังกระทรวงมหาดไทย ผ่านไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชให้มีการผ่อนผัน และจัดการแข่งขันให้เกิดขึ้นในเร็ววัน พร้อมกับมีมาตรการควบคุมผู้เข้าชมตามปริมาณที่คณะควบคุมโรคได้กำหนดไว้.