คุณสมบัติ และลักษณะของพ่อพันธุ์ไก่ที่ดีมีอะไรบ้าง

คุณสมบัติ และลักษณะของพ่อพันธุ์ไก่ที่ดีมีอะไรบ้าง

 

 

พ่อไก่มีคุณสมบัติ ลักษณะดังต่อไปนี้

 1. ควรเป็นไก่ที่มีประวัติที่ดี เคยชนชนะจากบ่อนมาแล้ว
 2. ปากต้องใหญ่ มีร่องน้ำ 2 ข้างปากลึก ปากสีเดียวกับขา
 3. นัยตาควรเป็นสีขาว หรือ ที่เรียกว่าตาปลาหมอตายหรือตาสีขน สีเดียวกับสร้อยคอ
 4. คอใหญ่ และปล้องคอถี่ๆ
 5. หัวปีกต้องใหญ่ และขนปีกยาว
 6. นิ้วเล็กเรียวยาว
 7. เม็ดข่าวสารท้องแข็งใหญ่ แข้งกลม
 8. สร้อยคอยาวติดต่อกันถึงสร้อยหลัง
 9. หางยาวแข็งและเส้นเล็ก
 10. กระดูกหน้าอกใหญ่และยาว
 11. เดือยใหญ่ และชิดนิ้วก้อยมากที่สุด
 12. อุ้มเท้าบางและเล็บยาว
 13. เกล็ดแข้งใสเหมือนเล็บมือ มีร่องลึก

 

คุณสมบัติ และลักษณะของพ่อพันธุ์ไก่ที่ดีมีอะไรบ้าง

คุณสมบัติ และลักษณะของพ่อพันธุ์ไก่ที่ดีมีอะไรบ้าง

 

 

 

เว็บแทงไก่ออนไลน์ แอดไลน์ไอดี @fifathai55  (มี@ด้านหน้า)