เรียนรู้ไก่ชน ประวัติ สาระเกี่ยวกับไก่ชนในเมืองไทย

เรียนรู้ไก่ชน ประวัติ สาระเกี่ยวกับไก่ชนในเมืองไทย

ในอดีตนั้น พันธุ์ไก่ชนไทยเป็นมรดกของไทยมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา

จนกระทั่งถึงกรุงรัตนโกสินทร์ มีหลายสายพันธุ์ แต่ที่สำคัญที่สุดคือไก่ชนพันธุ์ประดู่หางดำ และไก่ชนพันธุ์เหลืองหางขาว ในสมัยกรุงสุโขทัยนั้น ไก่ชนประดู่หางดำ พันธุ์แสมดำ ที่ได้ชื่อว่า ไก่พ่อขุน เนื่องจากว่าเป็นไก่ชนที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงโปรด สมัยกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงนำ ไก่ชนเหลืองหางขาว จากบ้านกร่างเมืองพิษณุโลกไปชนชนะไก่ชนของพระมหาอุปราชาที่กรุงหงสาวดี ไก่พันธุ์นี้เป็นที่นิยมเลี้ยงกัน ตามซุ้มที่เลี้ยงไก่ชนมักจะมีไก่ชนเหลืองหางขาวเลี้ยงไว้เพื่อเป็นไก่นำโชค และนิยมเรียกชื่อพันธุ์ไก่ชนนี้ว่า ไก่เจ้าเลี้ยง เนื่องจากประเทศไทยนั้นอยู่ใกล้กับอินเดีย จึงทำให้ประเทศไทยได้รับขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม และความเชื่อทางศาสนา ตลอดจนศิลปวิทยาการต่างๆ มาจากอินเดียหลายอย่าง อาจจะเป็นไปได้ที่ไทยได้นำไก่ชนจากอินเดียมาเพาะเลี้ยง และมีการนำไก่ชนเข้ามาก่อนที่อังกฤษจะนำไก่ชนไปจากอินเดีย ทั้งนี้เรื่องจากว่าสมเด็จพระนเรศวรฯ ได้ทรงใช้ไก่ชนดำเนินกลยุทธ์ทางการเมืองมาก่อนที่อินเดียจะเสียเอกราชให้แก่อังกฤษเสียอีก แต่อย่างไรก็ตามอาจจะเป็นไปได้ที่ไก่ชนของไทยนั้นมีมานานก่อนแล้ว แต่ไก่ชนพันธุ์อินเดียคงจะเข้ามาในประเทศไทยพร้อมๆ กับศาสนาพราหมณ์

 

 เรียนรู้ไก่ชน ประวัติ สาระเกี่ยวกับไก่ชนในเมืองไทย


เรียนรู้ไก่ชน ประวัติ สาระเกี่ยวกับไก่ชนในเมืองไทย

การต่อไก่ชนไก่และการฝึกไก่ชนมีปรากฏอยู่ในวรรณคดีไทยมาตั้งแต่ สมัยกรุงศรีอยุธยาและสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ก็มีการละเล่น เพลงปรบไก่ และ การชนไก่

ในฤดูที่ว่างเว้นจากการทำเกษตรกรรมเรื่อยมา จนกระทั่งมาถึงยุคสมัยเชื่อผู้นำชาติพ้นภัย (จอมพล ป. พิบูลสงคราม) ที่ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ทำสวนครัว และได้นำไก่พันธุ์เล็กฮอร์น พันธุ์ออสตราลอฟ และพันธุ์โรดไอส์-แลนด์เรดมาทำการผสมกับไก่ชนที่ชาวบ้านเลี้ยงกันอยู่ จนกระทั่งกลายเป็นไก่พันธุ์ทาง ทั้งยังประกาศให้มีการเลิกเลี้ยงไก่ชนอีกด้วย ไก่ชนเลือดแท้ในยุคสมัยนั้น จึงมีเหลือแอบเลี้ยงกันบ้างบางแห่ง ทำให้วงการไก่ชนไทยของเราซบเซาลงไป ครั้นพอถึงรัฐบาล นายควง อภัยวงศ์ เป็นนายกรัฐมนตรี จึงได้มีการฟื้นฟูกีฬาไก่ชนขึ้นมาอีก จนกระทั่งวันนี้ ปัจจุบันนี้มีการเลี้ยงไก่ชนแยกออกเป็นหลายประเภท ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่างๆ ตามความนิยม เช่น เลี้ยงเพื่อการค้า โดยการขายเป็นพ่อพันธุ์ไก่ชนในราคาที่สูง หรือเพื่อการนำไก่ชนไปแข่งขันและเลี้ยงเป็นอุตสาหกรรม ในฟาร์มขนาดใหญ่เพื่อทำธุรกิจส่งออกไก่ชน

 

 

เว็บแทงไก่ออนไลน์ แอดไลน์ไอดี @fifathai55  (มี@ด้านหน้า)