เลี้ยงไก่ชนยังไง ให้ปล้ำเจ๋ง เพื่อไปตีแล้วมีชียชนะ

เลี้ยงไก่ชนยังไง ให้ปล้ำเจ๋ง เพื่อไปตีแล้วมีชียชนะ

การเลี้ยงปล้ำวางไก่เพื่อไปตีนั้น จะต้องใช้เวลามากพอสมควร และขึ้นอยู่กับความพร้อมของไก่แต่ละตัวด้วย

เพื่อให้เคยชินกับการออกกำลังนานๆได้ เพราะเป็นเวลาที่ร่างกายของไก่จะต้องสร้างร่างกายให้แข็งแกร่ง เนื่องจากในสนามชนนั้นเราไม่อาจรู้ได้ว่าจะเจอกับไก่ที่แข็งขนาดหน ด้วยเหตุนี้ในการฝึกไก่ให้ออกกำลังกาย คือ ช่วงที่ต้องสร้างจิตใจให้ไก่มีความอดทนต่อความเจ็บปวด เพราะถ้าไก่เจอคู่ต่อสู้ที่กระดูกแข็ง ไก่จะทนทานต่อการต่อสู้ตีแรงๆได้ดี

 

เลี้ยงไก่ชนยังไง ให้ปล้ำเจ๋ง เพื่อไปตีแล้วมีชียชนะ

เลี้ยงไก่ชนยังไง ให้ปล้ำเจ๋ง เพื่อไปตีแล้วมีชียชนะ

 

สิ่งที่เราควรพิจารณาว่าไก่พร้อมแล้ว สามารถนำไปตีในสนามได้อย่างสมศักดิ์ศรี จะต้องพิจารณาจากสิ่งเหล่านี้ คือ

พิจารณาจากสภาพภายนอกร่างกายไก่ในส่วนต่างๆ ว่ามีความพร้อม ไม่บาดเจ็บหรือมีแผล ต้องดูความแข็งแรงของเนื้อหนัง รวมไปถึงกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น กระดูกและข้อต่อของกระดูกว่ามีความพร้อมที่จะถูกตีแรงๆ ได้มากน้อยเพียงใด หรือเรียกอีกอย่างได้ว่าไก่มีกระดูกแข็งพอไหม ควรจะพิจารณาจากความสมบูรณ์ของระบบภายในร่างกาย เช่น ระบบหายใจที่ดี ที่สำคัญเมื่อลงพันตูกับคู่ต่อสู้ต้องหายใจได้ดีไม่ติดขัด แม้ปอดและหัวใจต้องทำงานหนักก็ตาม สภาพจิตใจไก่นั้นต้องมีความคึกคะนองที่ลงในสนามเพื่อชัยชนะ เมื่อไก่ลงต่อสู้แล้วต้องมีความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว การตัดสินใจของเจ้าของไก่นั้น ต้องคำนึงถึงตัวไก่ที่จะนำมาปล้ำด้วยจะต้องสุดปีกสุดหาง บางคนเอาไปตีทั้งที่มีขนปีกอ่อน พอนำไปตีขนปีกอ่อนตามตัวก็จะแตกและหลุดทำให้มีเลือดไหลไม่หยุด ดังนั้นไก่ที่จะนำไปตีนั้นจะต้องมีความแข็งแกร่งทั้งภายในและภายนอก มีร่างกายสมบูรณ์เต็มที่

 

แทงไก่ออนไลน์ แอดไอดีไลน์ @fifathai55