ข้อควรพึงระวัง ในการเลี้ยงไก่เมื่อกำลังจะถึงหน้าฝนต้นหนาว

ข้อควรพึงระวัง ในการเลี้ยงไก่เมื่อกำลังจะถึงหน้าฝนต้นหนาว

 

ตอนนี้กำลังเข้าสู่ฤดูการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่สำคัญคือ โรคระบาดที่มาพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล

ซึ่งตอนนี้ก็ถึงเวลาเตรียมตัวเพื่อต่อสู้กับปัญหาเหล่านั้นอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งปัญหาที่มาพร้อมกับฤดูที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปจากสถิติที่ผ่านมา คือ โรคหวัดนกระบาดในอีก 1-2 เดือนข้างหน้านี้ และโรคที่เกิดจากการเปลี่ยนฤดูกาล เช่น อหิวา ขี้เขียวขี้ขาว นิวคาสเชิล หวัดหน้าบวม ฯลฯ จะถาโถมเข้ามาในช่วงนี้เยอะมากขึ้น

 

 

ข้อควรพึงระวัง ในการเลี้ยงไก่เมื่อกำลังจะถึงหน้าฝนต้นหนาว

ข้อควรพึงระวัง ในการเลี้ยงไก่เมื่อกำลังจะถึงหน้าฝนต้นหนาว

 

วิธีการในการเตรียมตัวป้องกัน คือ เร่งทำความสะอาดบริเวณเลี้ยง เก็บกวาดเผาทำลาย ถมพื้นที่ที่มีน้ำขังแหล่งเชื้อโรคทั้งหมด,

ปราบพื้นที่ เพื่อกำจัดมุมอับมุมบดบังของแสงแดดทั้งหมด, พ่นยาฆ่าเชื้อโรค, หว่านปูนขาวในพื้นที่ให้ทั่วบริเวณที่เลี้ยงไก่ เพื่อเป็นการกำจัดโรค, เก็บไก่ที่ไม่สมบูรณ์ออกจากซุ้ม, ลดจำนวนไก่เล็กลง ควบคุมพื้นที่การปล่อยไก่เลี้ยงให้เหมาะสม, ซีดวัคซีนที่จำเป็นแก่ไก่, ทำความสะอาดคอกเลี้ยงโรงเรียน โดยการเก็บกวาด พ่น เผา และแยกไก่ให้เป็นระบบระหว่างไก่เล็กและไก่ใหญ่

 

 

แทงไก่ออนไลน์ แอดไอดีไลน์ @fifathai55